390. godina od osnivanja knjižnice isusovačkog kolegija u Rijeci (Senka Tomljanović)

390. GODINA OD OSNIVANJA KNJIŽNICE ISUSOVAČKOG KOLEGIJA U RIJECI

 

SVJETSKI ZNAČAJ ZBIRKE RIJEČKE ISUSOVAČKE KNJIŽNICE

Isusovački red godine 1627. osniva u Rijeci kolegij i gimnaziju u čijem je sastavu i knjižnica. Knjižnica je u Rijeci djelovala daljnjih 146 godina.

Popis isusovačke knjižnice kojega su 1777. godine izradili s gradski vijećnik Luigi de Orlando i riječki odvjetnik Anselmo Nepomuceno Peri sadržavao je 2.570 svezaka. Danas je u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka sačuvano oko 1.500 knjiga riječkog kolegija, što je izuzetna rijetkost, budući da su nakon ukinuća isusovačkog reda 1773. godine, isusovačke knjižnice preseljavane iz mjesta u kojima su djelovale, a njihovi su se dijelovi spajali s fondovima drugih knjižnica. Riječka isusovačka knjižnica je nakon 390 godina ostala u gradu u kojem je nastala i to u knjižnici visokog učilišta toga grada, što nam daje za pravo da 390. godišnjicu osnivanja knjižnice isusovačkog kolegija, obilježavamo i kao 390. godišnjicu nastanka današnje Sveučilišne knjižnice Rijeka.   

Osim što knjige u ovoj zbirci svjedoče o povijesti Rijeke i njezinog visokog obrazovanja, sama zbirka predstavlja ogromno materijalno i kulturno bogatstvo. Svjetski kulturni značaj daje joj činjenica da sadrži 14 naslova inkunabula (tiskane knjige izdane od 1455. do 1500. godine) i 145 naslova knjiga 16. stoljeća koje po svjetskim standardima predstavljaju elitni dio kategorije „stara i rijetka knjiga“, koja obuhvaća sve tiskane knjige izdane do početka 19. stoljeća. 

Kad je riječ o materijalnoj vrijednosti ovog fonda, dovoljno je reći da početna aukcijska cijena inkunabule nikada nije manja od 10.000 EUR-a, a da ona knjige 16. stoljeća iznosi od 500 do 3.000 EUR-a. Ukupna tržišna vrijednost samo spomenutih 159 knjiga 15. i 16. stoljeća u isusovačkoj zbirci jednaka je ukupnom godišnjem iznosu koji Sveučilišna knjižnica dobiva iz državnog proračuna. 

SUSTAVNA I CJELOVITA OBRADA RIJEČKOG ISUSOVAČKOG FONDA

U drugoj polovici 2016. godine započela je u Sveučilišnoj knjižnici sustavna i cjelovita bibliografska obrada isusovačkog fonda, od čega je do danas obrađeno 620 svezaka. Hrvatske isusovačke knjižnice uglavnom nisu bibliografski obrađene i uključene u internetske baze podataka, pa informacija o njihovoj sadržaju nije dostupna niti općoj javnosti niti istraživačima, što ima za posljedicu nedovoljno poznavanje bogatstva hrvatske baštine i hrvatske povijesti kod njenih vlastitih građana, ali i na međunarodnom planu gdje hrvatska kultura zaslužuje daleko bolju poziciju.  

Obilježavanjem 390. godišnjice osnivanja isusovačke knjižnice u Rijeci građanima Rijeke želimo prenijeti informaciju o izuzetnom bogatstvu kulturne baštine njihovog grada, koja se čuva u okrilju Sveučilišta u Rijeci. Organizatorima programa Rijeka EPK 2020 želimo ponuditi temu koja može svrnuti pozornost europske javnosti na Rijeku kao Europsku prijestolnicu kulture 2020.  Znanstvenu javnost želimo izvijestiti da sadržaj riječke isusovačke knjižnice opisujemo na način da istraživačima možemo pružiti nove podatke za njihova istraživanja i nove znanstvene spoznaje. I na kraju, želimo  potaknuti suradnju s drugim kulturnim i obrazovnim ustanovama koje raspolažu određenim brojem primjeraka nekadašnje isusovačke knjižnice odnosno arhivskom građom  (Teologija u Rijeci, Sušačka gimnazija, Državni arhiv u Rijeci), kako bi u idućim godinama mogli objediniti sve informacijske izvore o riječkoj isusovačkoj knjižnici na jednom virtualnom mjestu.    

SVEČANOST 23. STUDENOGA 2017. GODINE I IZLOŽBA ISUSOVAČKE KNJIŽNICE U TRI INAČICE  

Program obilježavanja 390. godišnjice osnivanja knjižnice isusovačkog kolegija u Rijeci odvijat će se od 23. studenoga do 4. prosinca 2017. godine. Započet će svečanošću na samu obljetnicu, u četvrtak  23. studenoga,  na kojoj će se prisutnima pokazati 20 originalnih primjeraka isusovačke zbirke i predstaviti virtualna izložba digitaliziranih naslovnica s izložbe originala, koja će nadalje biti trajno postavljena na web stranicama Sveučilišne knjižnice Rijeka, kako bi informacije o izlošcima bile dostupne i nakon što knjige budu vraćene u zaštićena spremišta. Od ponedjeljka, 27. studenoga izložba će preseliti na postamente na Korzu, gdje će biti postavljeno 20 plakata sa slikama iz knjiga i dokumenata isusovačke knjižnice i popratnim tekstovima, kako bi građanima uljepšala predadventske dane i sam Advent u nedjelju, 3. prosinca. 

390. godina od osnivanja knjižnice isusovačkog kolegija u Rijeci (Senka Tomljanović)