390. godina od osnivanja knjižnice isusovačkog kolegija u Rijeci (inventar kolegijske knjižnice)

Opis

Obilježavanjem 390. godišnjice osnivanja isusovačke knjižnice u Rijeci građanima Rijeke želimo prenijeti informaciju o izuzetnom bogatstvu kulturne baštine njihovog grada, koja se čuva u okrilju Sveučilišta u Rijeci.

Dokumenti u katalogu 390. godina od osnivanja knjižnice isusovačkog kolegija u Rijeci (inventar kolegijske knjižnice)

Sveti Ignacije Lojolski osniva Družbu Isusovu
KNJIŽNICA RIJEČKOG ISUSOVAČKOG KOLEGIJA: OD KOLEGIJSKE KNJIŽNICE DO BAŠTINSKE ZBIRKE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U RIJECI
Sveti Ignacije Lojolski osniva Družbu Isusovu u prvoj polovini 16. stoljeća, u okrilju katoličke reforme i…

Povelja Ferdinanda II.
Isusovci nisu osnovani kao red za školstvo, ali to ubrzo postaju. Od 1548. počinju osnivati obrazovne ustanove ne samo za pripadnike klera nego i za laike iz svih društvenih slojeva. Nastava je bila besplatna, financirana donacijama gradskih…

Ekslibrisi iz 1627. i 1773.
Konstitucije Družbe Isusove u 4. dijelu propisuju: Ako je moguće, neka u kolegijima bude zajednička knjižnica. Ključ od nje neka se preda onima koji ga po rektorovu sudu moraju imati. Usto svatko će kod sebe imati knjige koje su mu potrebne. …

Inventario
Prostorija u zgradi kolegija u kojoj se nalazila knjižnica tom je prilikom zapečaćena i proći će četiri godine do osnivanja nove komisije koja će popisati knjige i napraviti Inuentario e Catallogo della Bibliotecha e delli Libri delle…

Libri Istorici - Filosofi
Veliki broj naslova u ovoj skupini čine djela domaćih povjesničara ili su tematski vezana uz zavičajnu povijest - slike 1 i 2
Filozofija se temelji na Aristotelovom filozofskom sustavu i obuhvaća različita područja ljudske djelatnosti: od…

Predicatori e Catechisti - Medici, e Chimici
Djela znamenitih propovjednika na latinskom, njemačkom i izlaganja epistola i evanđelja na talijanskom služila su isusovcima za vježbe iz praktičnog govorništva - slike 1 i 2
Najmanja cjelina u zbirci sadrži djela o anatomiji, farmaciji,…

Oratori, Poeti e Grammatici
Najveća cjelina u zbirci sadrži klasična djela antičkog doba, rječnike i slovnice nekoliko evropskih jezika te priručnike iz prozodije, poetike, metrike i drame. Izdvojili smo djela Riječanina Kajetana Vicića, autora najvećeg epa u korpusu…

Libri Spirituali - Canonisti e Giuristi
Brojna skupina u kojoj se nalaze djela o meditaciji, duhovne vježbe, priručnici za asketski život i druga djela vezana uz katoličku duhovnost. - slika 1
Ovdje nalazimo zbornike kanonskog i građanskog - slike 2 i 3

Teologi, Casisti e Controuersisti - Sancti Patres et Scripturistae
U skupini su djela iz moralne teologije, katekizmi i klasične teološke rasprave. Izdvojili smo djelo hrvatskog isusovca Franje Ksavera Pejačevića - slika 1
Skupina obuhvaća djela sv. Ambrozija, sv. Jeronima, sv. Grgura Velikog i ostalih…

Res Societatis - Libri Proibiti, ed' Infamatorij
U ovoj su skupini knjige i brošure nastale za potrebe isusovačkog reda - slike 1 i 2
Ova skupina obuhvaća knjige koje su na bilo koji način u suprotnosti s katoličkom vjerom; iako zabranjene za javnost, čuvaju se u knjižnicama vjerskih…

Odgojna i obrazovna načela školstva Družbe Isusove
Glavni pedagoški ciljevi isusovačkog obrazovanja bili su oblikovanje jezičnog, moralnog i
vjerskog odnosa, postizanje pravilnog jezičnog izražavanja (lingua), običaja (mores) i pobožnosti (pietas) u učenika.
Latinska riječ humanitas…

Gimnazija
Nazivi razreda označavali su ciljeve nastave: gramatički razredi (grammatica) u kojima se podučavala pravilna uporaba latinskog jezika.
Sljedeći stupanj je humanistički ili poetski razred (humanitas sive poesis) koji je davao poduku u…

Studij filozofije
Artes ili scientiae naturales (što se ne smije pomiješati s današnjim prirodoslovnim znanostima; u ovom kontekstu naturalis se upotrebljava u opreci prema supernaturalis tj. Bogoslovni) obuhvaćaju logiku, filozofiju prirode, metafiziku, etiku i…

Studij teologije
U studij teologije spada proučavanje Svetog pisma, skolastička teologija i patrologija (sv. Ignacije to naziva pozitivnom teologijom). Na teološkom će se služiti Svetim pismom, djelima crkvenih otaca, prije svega za tzv. pozitivnu teologiju, a…

Corso nautico i njegovi udžbenici
Nakon ukidanja isusovačkog reda, studij Nautike, koji je djelovao pri tršćanskom isusovačkom kolegiju, a vodio ga riječki isusovac Franjo Ksaver Orlando, s knjigama i instrumentima seli u Rijeku gdje će otac Orlando otvoriti Katedru nautike,…

Ekslibrisi zbirke riječkog isusovačkog kolegija
Ex libris (lat. iz knjiga, ex libris meis), znak vlasništva na knjizi, obično na unutarašnjoj strani korica ili naslovnoj stranici; rađen rukom, otisnut žigom ili umnožen na posebnom listu kao naljepnica, sadrži ime ili inicijale vlasnika te…

Dvostruki ekslibrisi, ekslibris Congregatio immaculatae conceptionis Beatae Mariae Virginis
Dvostruki ekslibris De Benzoni i Collegium Fluminensis - slika 1
Dvostruki ekslibris, Franciscus Bagnus i Collegium Fluminensis - slika 2
Ekslibris Congregatio immaculatae conceptionis Beatae Mariae Virginis - slika 3

Ekslibris Missio Illyrico-Dalmatica, prebrisan ekslibris, profesor retorike Loy
Ekslibris Missio Illyrico-Dalmatica Provinciae Austriacae Societatis Iesu - slika 1
Prebrisan ekslibris Collegium Fluminensis - slika 2
Profesor retorike Loy, isusovac koji nastavlja predavati u gimnaziji - slika 3

Ekslibris Seminarium Sancti Ignatii, datum, profesorima retorike  i poezije
Ekslibris Seminarium Sancti Ignatii - slika 1
Uz godinu upisa je i datum, 12. kolovoza - slika 2
Za uporabu profesorima retorike i poezije - slika 3

Današnji dom kolegijske zbirke
Valjalo bi stoga točno utvrditi koliko je knjiga iz stare isusovačke zbirke do danas ostalo sačuvano u fondu spomenute knjižnice (Sveučilišne knjižnice u Rijeci) i nakon toga publicirati cjeloviti popis knjiga bivšeg isusovačkog…