+ +

6.Polanco, Juan.  Ispravniich za erei ispovidniici i za pochornih prenesen s latinschoga iazicha v slovignschii = Breve direttorio per  sacerdoti Confessori e per Penitenti tradotto da lingua  Latina nella Illirica / [otza Iuanna Polancha ... ; tumacen  s latinschoga iazicha u Slouiignschi po Popu Scimunu Budineu   Zadraninu]. - In Roma : per Francesco Zanetti, 1582. -   168 str. ; 16o (17 cm). Uvezana u svijetlu kožu, na nasl. str. pečat:   Collegij  Flvminis.  - Na nasl. str. zapis: Collegij Flumin Soc.  Jesu.       R-61.

+ +