+ +

14. Macaronea Merlini Cocai ; Moschae ; Epigrama.  - Tusculani : Alexander Paganinus, 1521. -  Listovi 25-271 : ilustr. ; 16o (13 cm) Uvezana u tvrdi karton presvučen svijetlom kožom ; nedostaju prva 24 lista.   R.16-301

+ +