+ +

31. Boethius.  Boetij Seuerini ... opera nuper diligentissime recognita  atq[ue] excusa .… - Venetijs : in officina Lucantonij Junte Florentini, Anno  domini 1536, Mense Septembri. -  [7], 191 list ; 4o (31 cm) Podatak o nakladniku preuzet iz kolofona. - Uvezana u tvrdi karton presvučen svijetlom kožom.  - Na nasl. str. zapis: Collegij  Tergestini Soctis Jesu Anno Dom. 1634. 27.C.1

+ +