Stara i rijetka knjiga, u knjižničarstvu nazvana rara, posebno je čuvan i zaštićen dio knjižnog fonda, istinsko skriveno blago knjižnice. Pet stoljeća trajanja upisala su povijest svakog pojedinog primjerka : ex librisi vlasnika, posvete, marginalije,  “marljivo” prekrižena imena autora s indexa zabranjenih knjiga, pokidani dijelovi naslovne stranice da bi se uništio ex libris prethodnog vlasnika. Sačuvani primjerci stare i rijetke knjige su višestruko vrijedan izvor za izučavanje povijesti. Čudesnom se pokazala mogućnost da se skriveno, rijetko, teško dostupno,poput knjižnog blaga šesnasetog stoljeća, predstavi na nečem tako dostupnom i globalnom kao što je Internet. Gutembergovo otkriće donijelo je prvu revolucionarnu globalizaciju širenja informacija u ovoj našoj civilizaciji koja počiva na riječima sv. Ivana iz Patmosa:

                            “ U početku bijaše Riječ, I Riječ bijaše kod Boga …”

        Posjedovanje knjige je prvotno imalo moć participacije u Riječi. Pet stoljeća su ove knjige nečijom ljubavlju i poštovanjem opstale kroz vrijeme. Netko ih je čuvao i kada su izgubile prvotnu funkciju izvora informacija i počele živjeti svoj život svjedoka trajanja i ljubavi prema knjizi.

O IZLOŽBI

        Sveučilišna knjižnica u Rijeci posjeduje 412 naslova knjiga 16. stoljeća. Najveći broj  nalazi se u fondu Bibliotece civice koju je zajedno s katalozima i inventarnim knjigama baštinila  1946. godine  osnovana Naučna biblioteka. Nakon drugog svjetskog rata Knjižnica dolazi što kupnjom, što darom u posjed još stotinjak naslova knjiga 16. stoljeća. Dio je pohranjen u sefovima (signatura R…), a dio je dobio posebnu signaturu R-16…. Svi naslovi  katalogizirani su u skladu s međunarodnim standardom za obradu stare i rijetke knjige i dostupni na Internetu. Kataložna obrada stare i rijetke građe (naslovi tiskani do 1830. godine) ima jednu posebnost – opis samog primjerka koji uključuje: ex librise vlasnika (rukopisne ili tiskane), oštećenja, opis uveza, posvete, pečate, sve one elemente koji opisuju  “osobnu “ povijest knjige. Naslovi su pretraživi, što nam je posebno značajno, i preko bivših vlasnika tako da na vrlo jednostavan način možemo doći do podatka koje su knjige bile u posjedu Isusovačkog kolegija, koje su dar obitelji Benzoni, Marotti, Maylender, da nabrojimo one koji su najvećim dijelom prisutni u stvaranju ovog vrijednog fonda. U skladu s prostornim mogućnostima izlažemo trideset i dva sveska knjiga 16. stoljeća. Odabrali smo šest naslova hrvatskih autora i dvadeset šest svezaka koji su tiskani od 1500. do 1536 godine. Većina izloženih knjiga je izvorno pisana na latinskom jeziku ili su latinski prijevodi s komentarima grčkih originala. Sveučilišna knjižnica u Rijeci, na žalost, ne posjeduje nijedan primjerak od šest naslova glagoljske tiskare Šimuna Kožičića Benje koja je djelovala u Rijeci 1530.-1531.

 

Ines Cerovac , prof.

dipl. knjižničar

POPIS IZLOŽAKA