PRETRAŽI KNJIŽNICE SVEUČILIŠTA članci, knjige, časopisi ...

 

Pretraživanje: Discovery Service za Sveučilište u Rijeci
Portal Discovery servisa

Narudžbenica za posudbu građe

 

Građu možete zatražiti narudžbenicom uz prethodnu provjeru u elektroničkom katalogu. Samo slobodni naslovi mogu se zaduživati. 
Građa naručena iza  19.00 sati bit će dostupna za posudbu sljedeći dan. Pristigne li više istovjetnih narudžbenica, rješavat ćemo ih prema vremenu pristizanja.