PRETRAŽI KNJIŽNICE SVEUČILIŠTA članci, knjige, časopisi ...

 

Pretraživanje: Discovery Service za Sveučilište u Rijeci
Portal Discovery servisa

Greenfile

Opis baze

 

GreenFILE je baza cjelovitog teksta koja omogućuje pristup informacijama koje pokrivaju sve aspekte utjecaja čovjeka, korporacija te nacionalnih vlada na okoliš. Sadrži više od 12.000 izvora u otvorenom pristupu.

 

 

 

Popis pretplaćenih naslova

 

 

 

Informacijski servis

EBSCO

 

 

 

Pravo pristupa

slobodan pristup

 

 

 

Pretraživanje baze iz ustanove Sveučilišta u Rijeci