PRETRAŽI KNJIŽNICE SVEUČILIŠTA članci, knjige, časopisi ...

 

Pretraživanje: Discovery Service za Sveučilište u Rijeci
Portal Discovery servisa

Prijava za posjet Izložbi glagoljice

 

Cijena ulaznice je 20,00 kn. Ulaznice se naplaćuju prilikom dolaska na izložbu. Uz sve eksponate na izložbi postoje legende na hrvatskom i engleskom jeziku. Uz izložbu je omogućeno i gledanje kraćih filmova prema izboru grupe, a koji su tematski povezani sa sadržajem izložbe.


Grupu prijavljuje osoba koja dovodi posjetitelje.

Iznimno, u slučaju da se termini posjeta preklapaju, nazvat ćemo vas i dogovoriti alternativni termin.

Trajanje svakog filma je oko 30 minuta