POSJETITELJI

DnevnoDnevno161
MjesečnoMjesečno4027
Ukupno Ukupno 532474

ZA DJELATNIKE

176

PRETRAŽI KNJIŽNICE SVEUČILIŠTA članci, knjige, časopisi ...

 

Pretraživanje: Discovery Service za Sveučilište u Rijeci
Portal Discovery servisa

Dokumenti

 

OPĆI AKTI KNJIŽNICE
Statut (pročišćeni tekst)
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem redu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o sustavu za kvalitetu Sveučilišne knjižnice Rijeka
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
 - Prilozi Pravilniku o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Pravilnik o načinu korištenja javnih računala u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka i Podružnici Kampus
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
 
TIJELA KNJIŽNICE I NJIHOV RAD
Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka
Knjižnični savjet Sveučilišne knjižnice Rijeka
Savjet voditelja knjižnica Sveučilišta u Rijeci
 
KATALOG INFORMACIJA KNJIŽNICE
Pravilnik o pravu na pristup informacijama Sveučilišne knjižnice Rijeka
 - obrazac zahtjeva za pristup informaciji Sveučilišne knjižnice Rijeka
Katalog informacija Sveučilišne knjižnice Rijeka
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Podaci o službeniku za informiranje
 
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA ZAPOSLENIH
Podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka
 
IZVJEŠTAJ O RADU KNJIŽNICE

Izvješće o radu i poslovanju za 2017.

Izvješće o radu i poslovanju za 2016.

Izvješće o radu i poslovanju za 2015.
Izvješće o radu i poslovanju za 2014.  (prezentacija za Senat)
Izvješće o radu i poslovanju za 2013. i plan 2014.
Izvješće o radu i poslovanju za 2012. i plan 2013.
Izvješće o radu i poslovanju za 2009.-2011. i plan 2012.
Izvješće o radu i poslovanju za 2008. i plan 2009.
 
IZVJEŠĆA O PROVEDBI POSEBNIH PROGRAMA
Izvješće o produljenom radu knjižnice u 2016
 
FINANCIJSKO POSLOVANJE 
Financijski izvještaji (FINA)
F inancijska izvješća za 2014. s bilješkama
F inancijska izvješća za 2015. s bilješkama
Financijska izvješća za 2016. s bilješkama
Financijska izvješća za 2017. s bilješkama
 
Financijski planovi
Financijski plan za 2016.
Rebalans financijskog plana za 2016.
Finacijski plan za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019.

Rebalans financijskog plana za 2017.

Financijski plan za 2018.  
 
Izvršenje financijskog plana
Izvršenje financijskog plana za 2015.
Izvršenje financijskog plana za 2016.
 
PLAN RADA KNJIŽNICE
Plan i program rada knjižnice za 2015.
Plan i program rada knjižnice za 2017.
Plan i program rada knjižnice za 2018.
 
ZBIRKE
Uvjeti korištenja digitalizirane građe zbirki Sveučilišne knjižnice
Zahtjev za odobrenje korištenja digitalnog sadržaja